De preliminära provsvaren som kom på fredagen visar bra värden för det vatten som går ut i Pörtom då det gäller sjukdomsalstrande mikrober. Däremot visar det prov som togs ute på ledningsnätet fortsatt förekomst av E. coli och koliforma bakterier.

– Det tar tid innan kloreringen ger effekt i hela nätet. Därför fortsätter vi kloreringen och fortsättningsvis gäller också att dricksvattnet ska kokas, säger Kaj Smeds, som jourar på Pörtom vattenandelslag.

På måndag tas nya prov och på tisdag fås svaren som visar om läget då är under kontroll eller inte.   

Det var vattenprover som togs i tisdags som visade att det finns kolibakterier och koliforma bakterier i dricksvattnet i Pörtom. Upptäckten att den här typen av bakterier finns i vattnet tyder på att vattnet förorenats med avföring.

Under onsdagen kom uppmaningen att vattenkonsumenterna i Pörtom ska koka vattnet i minst 5 minuter innan de dricker det och den uppmaningen gäller alltså fortfarande. Även allt vatten som används vid matlagning ska kokas.

Under onsdagen påbörjades också kloreringen av vattnet för att bli kvitt bakterierna. 

Det går att tvätta sig som vanligt med vattnet.