Varje år stickar medlemmarna i Röda Korsets lokalavdelning i Maxmo hundratals yllesockor. Sockorna brukar de donera till hjälpbehövande runt hela världen. I år fick lokalavdelningen en ny idé: tänk om de också skulle göra något för barnen i hemtrakterna. Medlemmarna tog upp sina strumpstickor och stickade nitton par sockor.

– Vi har delat ut dem till eleverna som går i första klass i Maxmo. Det blev sjutton par sockor till skolan i kyrkbyn och två till barnen i Särkimo skola, säger Kurt Finne, ordförande för lokalavdelningen i Maxmo.

Mottagandet har varit positivt. Lokalavdelningen överväger att göra det till en årlig tradition att dela ut sockor till dem som börjat skolan i Maxmo.

– Vi tänkte sträva efter att dela ut sockorna på vändagen, säger Finne.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som ges ut av HSS Media.