Intill slagfältet i Oravais ligger Årvasgården, en stor och rymlig lokal som ägs av Oravais UF men används av många.

Efter pandemin har fler MI-kurser börjat hållas här. Rotaryklubben och andra föreningar håller sina möten här och också i vår spelas Byarevyn, ett projekt mellan Oravais UF, Kimo UF, Komossa UF, Keskis UF och Hellnäs UF, mellan dess väggar.

Där det tidigare var en gräsmatta framför Årvasgårdens huvudingång ligger nu en parkering på 900 kvadratmeter. Förhoppningen är att projektet får in mer pengar så gården kan asfalteras.

Benita Öling, skattmästare på Oravais Rotary club r.f, säger att de tidigare haft projekt på demensboendet i Oravais och därefter kom en tanke om att ge Årvasgårdens besökare en hjälpande hand.

– När våra föräldrar och medlemmar blev äldre insåg vi att man måste välja vart man far om man är rörelsehindrad eller har vädrets makter emot sig. I egen regi har vi byggt enkla hjälpmedel som ledstänger in till byggnaden.

I serveringsrummet har det varit ett sådant eko att man inte hör om man har sämre hörsel.

– Där har vi satt in akustikskivor för att dämpa ekot. I biografen som har sluttande golv har vi byggt ledstänger.

Bland annat en ramp har Årvasgården fått för att öka tillgängligheten.

Mycket har skett men ett större problem har fortsatt; parkeringen.

– Det är en brant backe från parkeringen till ingången som är svår att ta sig upp för, inte bara för rörelsehindrade. Också jag skulle ha problem att komma upp när det är halt. Folk släpper av passagerare på Slagfältsvägen och då blir det lätt trafikstockning vilket är riskfyllt.

Backen upp till Årvasgården är brant och kan vara svår att ta sig upp för, säger Benita Öling.

I fjol sommar inleddes projektet med att göra parkeringen mer lättillgänglig. Byggnadsingenjör Håkan Siren som också är med i Oravais Rotary club är projektansvarig. En del av gräsmattan framför huvudingången har tagits bort på ett område som är 900 kvadratmeter stort, säger Öling.

– Markarbetet är gjort. Belysningen, stenar och träd är borttagna.

Öling säger att projektet knappt är halvvägs. Det som återstår är att området asfalteras och skyltning och belysning läggs till.

– Det handlar om stora summor. Nu söker vi om mer pengar för att slutföra projektet.

Årvasgården ska göras mer lättillgänglig, bland annat genom en parkering närmare huvudingången.

Projektet har fått finansiering av Oravais Aktiastiftelse, Oravais och Kimo byars skifteslag och Rotary distrikt 1385 i Finland. Också Vörå kommun har bistått projektet.

Medlemmar från Rotary och Oravais UF har arbetat på talko, därför uppstår enbart materialkostnader, säger Öling.

– Vi är tacksamma över att kunna göra det här. Vårt mål är att öka tillgången för äldre, skapa lika villkor i samhället också för de utsatta och skapa jämlik tillgång till fritids- och bildningsaktiviteter. Fler kan ha sina möten här nu.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som ges ut av HSS Media.