Antalet coronasmittade fortsätter att öka snabbt i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. 545 personer har smittats de senaste två veckorna och incidensen, alltså förekomsten av smitta per 100 000 invånare är nu 680, meddelar samkommunen Soite på onsdagen.

I Kronoby har det sedan förra onsdagen (5 januari) konstaterats 32 nya fall och i Karleby 200, alltså på en vecka. Talen kommer från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Sedan i måndags har antalet covidpatienter på Mellersta Österbottens centralsjukhus ökat från en patient till tre. Ingen av dessa behöver intensivvård.

Den regionala myndighetsgruppen höll möte på onsdagen och beslöt att invånarna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt i mån av möjlighet ska distansjobba ända till den 31 mars.

Myndighetsgruppen väntar också ivrigt på besked från Regionförvaltningsverket om att maxantalet deltagare i offentliga samlingar skärps från 20 till 10. Det här har myndighetsgruppen bett RFV fatta beslut om. Man har också önskat att paragraf 58 d i smittskyddslagen tas i bruk för regionen, vilket innebär att till exempel företag som tar in kunder i sina lokaler måste ha en plan för hur smittrisken ska minska.

Soites nyckeltal just nu

  • Incidensen för de 14 senaste dygnen är 680 per 100 000 invånare och antalet nya fall de senaste två veckorna 545.

  • Förra veckan togs cirka 2000 test inom Soite och av dem var 14,6 procent positiva.
  • På Möcs vårdas just nu 3 covidpatienter. Ingen behöver intensivvård.
  • Smittan sprids främst bland barn, unga och de i arbetsför ålder.
  • De flesta fallen förra veckan konstaterades bland personer under 20 år och i åldern 20-29 år. Bara 7,5 procent av de smittade var i 60-årsåldern.