Antalet coronafall i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt ligger kvar på ungefär samma höga nivå som de senaste veckorna. Just nu är incidenstalet 1561 per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Förra veckan var 38 procent av de 1572 officiella test som togs positiva och det totala antalet fall 594. Det var något färre än veckan innan.

Åtta patienter med covid-19 vårdas på sjukhuset i Karleby, men ingen av dem behöver intensivvård.

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen hade möte på onsdagen och föreslår för regionförvaltningsverket att paragraf 58 d fortsätter att gälla i sjukvårdsdistriktet till den sista februari. I nuläget är paragrafen i kraft till den 20 februari och den går ut på att det för de lokaler eller evenemang som samlar över 10 personer inomhus eller 50 personer utomhus måste finnas en skriftlig plan för hur man minimerar smittrisken. Det här gäller till exempel butiker, idrottslokaler, bibliotek, museer och teatrar. 

I nuläget tillåter regionförvaltningsverket offentliga samlingar inomhus med en begränsad deltagarmängd, så länge alla har egen sittplats. Arrangören får då ha 75 procent av platserna i användning. Det här beslutet är i kraft till den 25 februari. Samlingar utomhus begränsas inte.

Inom Soites område finns fortfarande en rekommendation om distansarbete och en stark rekommendation att använda munskydd.

Alla restriktioner och rekommendationer, samt information om vaccinationer och hur man ska bete sig om man misstänker smitta finns på Soites coronawebbplats.