Coronaviruset är så pass utbrett i området att den regionala myndighetsgruppen anser att den nuvarande karantänpolicyn inte längre kan stoppa epidemin. Därför sällar sig Mellersta Österbotten till de sjukvårdsdistrikt som  slopar att utfärda isoleringsbeslut i bred utsträckning. Det här gäller från och med i morgon den 3 februari.

De karantäns- och isoleringsbeslut som redan utfärdats är fortsättningsvis i kraft. I nuläget gäller fem dagar isolering vid coronasmitta och fem dagar karantän vid exponering för den som bor i Kronoby eller någon av kommunerna i Mellersta Österbotten.

Smittfallen fortsätter att öka snabbt i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Incidenstalet är just nu 1535 per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. 6 covidpatienter vårdas på centralsjukhuset i Karleby.

Det är främst unga som smittas. Bara 3,4 procent av de smittade förra veckan var över 60 år och bara 8 procent i åldern 50-59 år.

I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt råder fortfarande strikta begränsningar för folksamlingar, då bara max 10 personer får samlas till offentliga samlingar, enligt beslut från Regionförvaltningsverket.

Soites instruktioner vid misstänkt coronasmitta från den 3 februari

  • Om du får symtom som tyder på coronasmitta ska du stanna hemma och undvika kontakt med andra tills symtomen minskat. Soite rekommenderar alla med symtom att ta ett självtest.

  • De symtom som tyder på coronainfektion är stegring, feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, halsont, nästäppa, hosta, trötthet, illamående och diarré.
  • Om ditt allmäntillstånd är gott behöver du inte kontakta hälsovården eller ta ett officiellt coronatest. Om du vill kan du ta ett självtest.
  • Om du bor i samma hushåll som en person som testat positivt via självtest eller om du bor med eller har haft nära kontakt med någon som fått positivt svar på ett officiellt test ska du i mån av möjlighet undvika kontakter utanför hemmet. Det här gäller tills det gått fem dygn sedan personen som insjuknat fått symtom. Om fler familjemedlemmar blir sjuka gäller fem dagar från första dagen den senast smittade fått symtom.