Egentligen är nyheten om att Tottesunds Herrgård och Klemetsgårdarna blivit miljöcertifierade av Finlands naturskydd ingen överraskning. Hållbarhet och återvinning har genomsyrat Maxmo hembygdsförenings verksamhet sedan starten. Men May-Britt Audas och Håkan Nylund säger att det känns fint att få svart på vitt att föreningen gör saker och ting rätt.

– Miljöcertifieringen är ett samarbete med Visit Vasa. Målet är att turistföretagen i närheten ska vara miljöcertifierade eftersom många turistgrupper och företag kräver att besöksmålen ska vara certifierade. Nu kan man besöka Herrgården och Klemetsgårdarna med gott samvete, säger Håkan Nylund, ordförande för Maxmo hembygdsförening.

Det blir inte några större förändringar för verksamheten. Men nu får föreningen tänka mer på hur de kan fatta miljövänliga beslut. Det kan handla om vilket diskmedel som används i köket, valet av målarfärg och hur byggnaderna värms upp.

– Vi försöker också få ner miljöbelastningen från transporter genom att planera inköpen. Vi bakar allt kaffebröd själva och våra menyer består av lokalproducerade råvaror så långt det är möjligt, säger May-Britt Audas, projektledare på Tottesunds herrgård.

Frågan om uppvärmning är redan löst. När herrgården renoverades 2017 installerades en bergvärmepump. Den håller nere uppvärmningskostnaderna och är miljövänlig, till skillnad från oljepannan som kastades ut.

– Vi har en årlig förbrukning på femtiotusen kilowattimmar i herrgården. Besparingen är mycket bra i jämförelse med den gamla oljepannan, säger Nylund.

Klemetsgårdarna och Tottesunds herrgård är bland de få besöksmål som fått Ekokompassen-certifieringen. I hela Visit Vasas område är det bara fyra platser som hittills fått intyget.

– Vi är nöjda med att vara en av de första platser i Österbotten som är certifierade, säger Nylund.

De som har fått certifieringen ska redovisa årligen hur de uppnått sina mål. Vart tredje år ska en ny plan utarbetas. Med andra ord måste de som fått certifieringen vara aktiva för att behålla statusen.

– Vi måste göra förbättringar hela tiden, säger Audas.

Hembygdsföreningen planerar att ta med miljöcertifieringen i sin marknadsföring.

Du kan köpa en stol i Tottesunds herrgård

För att finansiera den omfattande renoveringen av Tottesunds herrgård kan man köpa en namnskylt till en stol eller ett bord. Hittills har sjuttio personer och företag köpt en plats.

– Det finns några stolar och bord kvar, säger May-Britt Audas, som är verksamhetsledare i hembygdsföreningen. Ta kontakt ifall du vill understöda föreningen.

Det går att köpa stolar och bord i Tottesunds Herrgård. Pengarna går till att finansiera renoveringen.

Håkan Nylund och May-Britt Audas fäster namnskyltar på de stolar och bord som blivit köpta. Om man inte vill ha sitt namn synligt kan man få en anonym skylt.

Brunch på Tottesunds herrgård

Maxmo hembygdsförening arrangerar bruncher på Tottesunds herrgård igen. Årets första blir 19 februari. Andra spikade datum är 19 mars och 16 april. Matgästerna får äta lokalproducerad mat och bli guidade på herrgården.

– Jag tror konceptet är unikt i Österbotten, säger Håkan Nylund, ordförande för Maxmo hembygdsförening.

Anmäl dig på förhand om du vill ha brunch. Du kan antingen ringa eller mejla. Kontaktuppgifter finns på hembygdsföreningens webbplats.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.