Under det här året får småbarnspedagogiken i Vörå en ny grupp. Den exakta tidsplanen är inte fastslagen. Det beror helt enkelt på hur många som är intresserade av utedagis och när allt blir klart.

När barnen inte är utomhus kommer de att hålla till i den gamla tandläkarmottagningen i Vörå. När det är riktigt kallt och när de vilar behöver barnen vara inne.

– Tanken har funnits länge i kommunen. Nämnden tyckte att det var en superbra idé att bilda en grupp för småbarnspedagogik utomhus, säger Simone Envall, chef för småbarnspedagogiken i Vörå.

En annan bidragande faktor är att många barn behöver en plats och grupperna är fulla. Utedagis blir en del av Liljekonvaljen.

– Nämnden tyckte att det var en superbra idé att bilda en grupp för småbarnspedagogik utomhus, säger Simone Envall, chef för småbarnspedagogiken i Vörå.

Utedagis riktar sig främst till barn som är i 4-årsåldern. Gruppen ska bestå av tio till tolv barn och ledas av en lärare i småbarnspedagogik och en barnskötare.

Personalen har sökts internt i första hand. Fanny Hästbacka och Carina Backman har anmält intresse.

Vad är det som är bra med utomhuspedagogik?

– Vad är inte bra? säger Carina Backman och skrattar.

Hon kan räkna upp flera faktorer. För det första minskar stressen då barnen får vara ute i det fria i stället för trånga byggnader, där ljudnivån lätt kan bli hög.

– Upptäckarglädjen är stor hos barn som får vara utomhus. Och så utvecklas grovmotoriken, säger Backman.

Hästbacka ser också många fördelar med utomhuspedagogik.

– Barn mår bra av att vara utomhus. De lär av och med naturen. Vi märker redan nu då vi rör oss ute att barn blir kreativa då de får vara ute.

Som exempel:

– Häromdagen såg vi ett flygplan på himlen. Jag och barnen stod länge och fantiserade om vart planet var på väg. Fantasin får flöda fritt när man är utomhus.

Fanny Hästbacka har anmält intresse för att jobba i den nya gruppen.

Utomhuspedagogik bidrar till att främja hälsa och välbefinnande eftersom barnen får mer fysisk aktivitet och frisk luft. Forskning visar att barn som vistas utomhus är mindre sjuka.

Envall intygar att läroplanen följs också utomhus.

Som förälder bör man vara medveten om att utomhuspedagogik ställer högre krav på ordentliga kläder som är vädertåliga.

Här vill Backman säga något om väder:

– Ofta är det vuxna som upplever att det är dåligt väder. Barn ser det på ett annat sätt. Det är sällan konflikter på dagisgården till exempel när det regnar. Då är barnen upptagna med att leka i vattenpölar.

Nu kartläggs intresset hos föräldrarna. Via appen Päikky skickas mer information till dem som redan har barn på daghem. Om ens barn ännu inte har en plats kan man höra av sig direkt till Envall.

– Man ska inte tveka med att höra av sig om man är intresserad.

FINSKA

Tänä vuonna Vöyrin varhaiskasvatukseen perustetaan uusi ryhmä. Tarkkaa aikasuunnitelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Se riippuu yksinkertaisesti siitä, kuinka moni on kiinnostunut ulkopäiväkodista ja siitä, koska kaikki valmistuu. Silloin, kun lapset eivät ole ulkona, ovat he Vöyrin entisen hammaslääkärikiinteistön tiloissa. Oikein kylmällä säällä ja lepoaikoina lasten on oltava sisällä.

– Kunnassa on ollut tämä ajatus jo pitkään. Lautakunnan mielestä ulkopäiväkotiryhmän perustaminen oli mahtava idea, sanoo Vöyrin kunnan varhaiskasvatuspäällikkö Simone Envall.

Päätökseen vaikutti myös se, että paikkoja tarvitsevia lapsia on paljon mutta ryhmät ovat täynnä. Ulkopäiväkotiryhmästä tulee osa Liljekonvaljenia.

Ulkopäiväkoti on tarkoitettu lähinnä neljävuotiaille lapsille. Ryhmään otetaan 10–12 lasta ja ryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja.

Henkilöstöä päiväkotiin on haettu ensisijaisesti sisäisesti. Fanny Hästbacka ja Carina Backman ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita.

Mikä ulkopedagogiikassa on hyvää?

– Mikä siinä ei olisi hyvää? Carina Backman sanoo ja naurahtaa.

Hän voi luetella monia eri tekijöitä. Ensinnäkin stressi vähenee, kun lapset saavat olla vapaasti ulkona sen sijaan, että olisivat ahtaissa rakennuksissa, joissa melutaso on korkea.

– Ulkona olevat lapset nauttivat valtavasti asioiden tutkimisesta ja löytämisestä. Myös heidän karkeamotoriikkansa kehittyy, Backman sanoo.

Myös Hästbacka näkee ulkopedagogiikassa monia hyötyjä.

– Ulkona olo tekee lapsille hyvää. He oppivat luonnosta ja luonnon kanssa. Huomaamme jo nyt, kun liikumme lasten kanssa ulkona, että heidän luovuutensa lisääntyy ulkona.

Esimerkiksi:

– Tässä yhtenä päivänä näimme lentokoneen taivaalla. Minä ja lapset seisoimme kauan ja pohdiskelimme, minne lentokone mahtaa olla matkalla. Ulkosalla mielikuvitus saa virrata vapaasti.

Ulkopedagogiikka edistää omalta osaltaan terveyttä ja hyvinvointia lasten saadessa enemmän fyysistä tekemistä ja raitista ilmaa. Tutkimukset osoittavat, että ulkona viihtyvät lapset ovat vähemmän sairaita.

Envall vakuuttaa, että opetussuunnitelmaa noudatetaan myös ulkona.

Vanhempien on oltava tietoisia, että ulkopedagogiikka asettaa korkeat vaatimukset kunnollisten ja säänpitävien vaatteiden suhteen.

Tässä kohtaa Backman tahtoo sanoa säästä seuraavaa:

– Usein huonoa säätä valittelevat aikuiset. Lapset näkevät asian eri tavalla. Päiväkodin pihalla on harvoin riitoja esimerkiksi sadesäällä. Silloin lasten huomio kiinnittyy vesilätäköissä leikkimiseen.

Juuri nyt kartoitetaan vanhempien kiinnostusta. Päikky-sovelluksessa lähetetään tietoa vanhemmille, joiden lapsi on jo varhaiskasvatuksessa. Jos lapsi ei ole vielä saanut varhaiskasvatuspaikkaa, voi yhteyttä ottaa suoraan Envalliin.

– Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos ulkopäiväkoti kiinnostaa.


Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.