Solens strålar värmer skönt. Man kan inte begära bättre väder för att klippa vass på Oravaisfjärden. Kenneth Esars vassklippare brummar i bakgrunden medan Leif Öling och Ingvald Back bär kärvar. Tillsammans med Kurt Henriksson och Gustav Lundström har de bara hunnit jobba en timme och ett tiotal kärvar är redan färdiga.

– Nu ska kärvarna torka. Om någon har ett större uthus som vi kan låna är det bara att höra av sig, säger Back.

Då vassen torkat ska den bli tak på det så kallade bronsåldershuset i Vitmossen. Huset ligger intill en välbesökt vandringsled. Många brukar grilla korv och njuta av naturen där. De som inte besökt huset på ett tag kan få en liten överraskning; grillplatsen har nämligen fått nya bord.

Under sensommaren eller början av hösten läggs vassen upp på taket till bronsåldershuset i Vitmossen.

– Bordet är byggt av tallar som vi fällt på området, säger Back.

Bordet är byggt av Norrtimber, som är en lokalföretagare från Vörå. Bronsåldershuset byggdes av Jacob Tegengren Sällskapet. Tegengren (1875–1956), som kan beskrivas som en riktig mångsysslare och en djup kunskapskälla, var bland annat intresserad av arkeologi.

– Tegengren var godkänd av Arkeologiska kommissionen, säger Back.

Öling berättar att Tegengren lär vara den enda utan arkeologiutbildning i Finland som fått tillstånd för att gräva gravar.

Kenneth Esars har byggt vassklipparen själv.

Huset är en påminnelse om Tegengrens betydelse för Vörå och är inspirerat av bronsåldern. Erik Svens var en annan av sällskapets medlemmar och ordförande för sällskapets arkeologiska sektion.

– Det var han som hittade på att vi skulle bygga ett hus av torv med femtio centimeter tjocka väggar, säger Back.

Taket har sett sina bästa dagar och är i desperat behov av förnyelse. Projektet inleddes redan i fjol då medlemmarna klippte vass här. Kärvarna samlades ihop och brändes för att ny, frisk vass skulle få rum att växa.

– Vassen måste vara ny för att den ska kunna användas till taket. Annars finns det risk för att taket ruttnar, säger Lundström.

Leif Öling och Ingvald Back samlar ihop vasskärvar.

Om man har rätt teknik när man bygger vasstak kan det hålla upp till hundra år. För att lyckas med konststycket har sällskapet anlitat experten Tarmo Ahonen från Uleåborg.

De kom i kontakt med Ahonen genom Stundars i Korsholm. Han har hållit kurser i hur man använder vass till tak. Planen är att Ahonen ska hålla en kurs för allmänheten i Vörå under våren.

Medlemmarna i Jacob Tegengren Sällskapet hoppas att kommunens yngre förmågor vill engagera sig och hjälpa till att få vassen upp på taket under sensommaren eller början av hösten då vassen torkat.

Medlemmarna gör upp en eld och täljer grillpinnar. En välförtjänt paus. Men Kenneth Esars, som driver företaget KE trading, fortsätter köra fram och tillbaka på fjärden. Maskinen klipper och buntar ihop vassen med ett vitt snöre. Det är meditativt att titta på.

Då han stannat vassklipparen för att avnjuta grillad korv tillsammans med de andra i det vackra vintervädret berättar han att han byggt maskinen själv.

– Jag började klippa vass för ungefär femton år sedan och gör det i princip åt alla som frågar.

Kenneth Esars från Maxmo började klippa vass för ett femtontal år sedan.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.