Under de senaste två veckorna har hela 124 fall av covid-19 rapporterats inom Soite. Det är en brutal ökning när man ser på läget överlag inom Soite under pandemin. Men utvecklingen har varit snabb också sett till hela landet. En orsak till den snabba ökningen är att det i Soites fall nu i stor utsträckning handlar om den indiska mutationen, en betydligt mer smittsam variant av coronaviruset.

 

Incidensen har stigit till 160, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare. Fortsättningsvis vårdas en person på Mellersta Österbottens sjukhus för corona. Av testerna är nu nästan 3 procent positiva, eller 2,9 procent. Under förra veckan togs sammanlagt 3500 tester. Under måndagen räknade provtagarna med att man under dagen skulle ta närmare 500 coronatester och bilköerna ringlade som vanligt långa vid teststationen i Karleby.

På tisdag samlas Mellersta Österbottens samordningsgrupp igen för att diskutera läget i sjukvårdsdistriktet. Sedan pandemins början har man inom Soite haft 387 coronafall. Listan på exponeringsställen i Karleby blir också längre och längre och uppdaterades under måndagen.


Redan i onsdags stängdes simhallen Vesiveijari, stadshuset och alla stadens hobbygrupper har satts på paus, liksom Karlebynejdens instituts undervisning. Kpedu, alltså yrkesinstitutet, där många elever exponerats för viruset övergick snabbt till distansundervisning. Från och med måndag övergår också alla gymnasier i Karleby till distansundervisning och från tisdag högstadierna.

På fredagen meddelade staden också att biblioteken och museerna stänger. Redan innan dess hade biografen meddelat att man stänger dörrarna till den 2 juni.

Det snabbt försämrade coronaläget innebär också ändringar i Soites verksamhet. En del planerade operationer måste skjutas fram. Björkhagens hvc-mottagning håller stängt ända fram till den 28 juni, då sommarstängningen tar vid, så i praktiken till hösten. Dagverksamheten för äldre tar paus fram till den 20 juni. Inom vården för funktionshindrade begränsas arbets- och dagverksamheten medan grupperna inom psykiska vården och beroendevården tar paus under resten av maj. också familjecentret Koivutupa är stängt resten av maj.

För förlossningar innebär det försämrade läget också ändringar. Vid förlossningen får vara med partner och en stödperson och vid förlossningsmottagningens kontroller får en symtomfri partner vara med. För besök gäller att en symtomfri stödperson för göra besök under högst två timmar.

Även en del restauranger har reagerat på det allt mörkare läget. Åtminstone Kungs Kitchen och Roja har meddelat att de håller stängt tills vidare.