Den regionala covid-19-myndighetsgruppen höll möte på tisdagsmorgonen och beslöt att skärpa rekommendationerna. 

Bara 6 personer ska träffas privat inomhus, och 10 utomhus. Utomhus måste man också se till att hålla säkerhetsavstånd.

Simhallar, spa-anläggningar och allmänna bastur ska hålla stängt. Det samma gäller ungdomslokaler, bibliotek och gym och liknande som kommunerna upprätthåller. I Karleby har dessa redan stängts, men nu meddelar också Kronoby kommun att biblioteken är stängda i kommunen från den 19 maj till den 1 juni.

Museer och teatrar kan däremot hålla öppet med specialarrangemang och bara de följer de coronarestriktioner Regionförvaltningsverket slagit fast. För Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt gäller att max 10 personer får samlas till offentliga sammankomster inomhus och 20 utomhus.

De nya rekommendationerna gäller från och med onsdag den 19 maj till tisdag den 1 juni. De uppdateras inom kort på Soites coronawebbplats. Myndighetsgruppen skriver i ett pressmeddelande att det är möjligt att rekommendationerna kan lindras till examenshelgen, om coronaläget lugnar ner sig i regionen.

Smittspårarna lyckas just nu spåra 70 procent av de senaste smittfallen. I 90 procent av fallen vet man att personen smittats på en viss plats eller vid ett visst evenemang.

Två tredjedelar av coronafallen som konstateras i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt nu är bland barn och unga. Soite fortsätter vädja till alla att undvika onödiga folksamlingar och minska närkontakterna till ett absolut minimum. 

På tisdagen konstaterades 11 nya coronafall.