De 11 konstaterade fallen hör alla till den tidigare kända smittkedjan som fick sin början i Karleby på första maj, och största delen av de smittade har redan varit i karantän. Det har inte uppstått några nya massexponeringar.

 

I tisdags togs 647 coronatester inom Soite, dagen innan var de 915. Det här innebär att Nordlabs laboratorium är överbelastat och analyseringen tar tid. Därför dröjer provsvaren och Soite väntar sig rekordhöga dagliga smittal de närmaste dagarna.

Incidensen, alltså förekomsten av smitta per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är nu uppe i 188. I går var den 174. Fortfarande vårdas en person på Mellersta Österbottens centralsjukhus på grund av covid-19. 

På grund av det försämrade coronaläget har Soite tvingats skära ner rejält på den normala vården. De ändringar som gäller finns på Soites coronawebbplats.

Enligt coronakartan från Institutet för hälsa och välfärd, THL, finns det nu 224 personer som smittats av coronaviruset i Karleby sedan pandemins början. THL:s rapportering sker ändå med viss fördröjning, så det verkliga antalet är högre än så. Soite har aldrig informerat om i vilken kommun de smittade bor, för att säkra patientsekretessen då Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är landets minsta.

På onsdagen har en plats lagts till lista på platser där man kan ha utsatts för coronaviruset. Det handlar om Subway i köpcenret Chydenia i lördags.

Smittkedjan från Karleby har hittills spridit sig mest norrut och finns nu i stort sett hela Mellersta Österbotten. Det har inneburit att de flesta kommunerna övergått till distansundervisning från högstadiet uppåt. I Kannus där smittan också spridits rejält bland unga är antalet smittade nu uppe i 48.

Kronoby har fortfarande helt klarat sig undan smittan och har oförändrat antal fall, 47 stycken. I Kronoby är ändå gymnasiet på distans sedan i måndags. Årskurs 7-9 har ännu närundervisning.

I Jakobstadsregionen har enstaka fall med koppling till Karleby konstaterats.