Den stora merparten av de nya smittade har redan varit i karantän. Alla fallen hör till den omfattande smittkedjan som fick sin början i Karleby på första maj.

På onsdagen togs 622 coronatester inom Soite. Man meddelar att laboratoriet fortfarande har mycket jobb med att analysera proven, och det kan finnas fördröjning i testresultaten. 

 
156 fall har konstaterats de senaste 14 dygnen och incidensen per 100 000 invånare är nu uppe i 200 i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. För två veckor sedan var talet 1,3.

På Möcs i Karleby vårdas en patient på grund av coronaviruset.

Inom Soite oroar man sig ännu för att det ska uppstå situationer där många exponeras för viruset på samma gång. Därför påpekar man att karantänerna måste hållas, och att ingen ska gå till jobbet eller delta i hobbyverksamhet om man ens känner minsta symptom som kan tyda på coronavirus. I måndags skedde en massexponering på Lucina Hagmans skola i Kelviå.

På listan över exponerade platser har följande satts till:
Toivonens djurpark lö 15.5 kl. 10-13
Minimani i Karleby sö 16.5 kl. 10-11
Motorset i Kannus må 17.5 kl. 9-11
Koivusaari i Kannus må 17.5 kl. 8-9
S-Market i Kelviå må 17.5 kl. 18-19