Coronaläget i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt går åt rätt håll. På onsdagen konstaterades fem nya fall, och alla dessa personer var redan i karantän.

Myndighetsgruppen som möttes på onsdagen konstaterade ändå att läget fortfarande är allvarligt och incidenstalet ligger på 204. Även om inga av onsdagens fall var sådana personer som inte var i karantän så har sådana fall dykt upp de senaste dagarna. Därför fortsätter distriktet i spridningsfasen.

Fortfarande vårdas tre covid-19-patienter på Möcs. På sjukhuset i Karleby har man vidtagit specialåtgärder för att viruset inte ska komma åt att sprida sig på sjukhuset. Det samma gäller alla Soites boenden för äldre.

Den regionala myndighetsgruppen beslöt att andra stadiets studerande fortsätter med distansstudier till läsårets slut. När det gäller hobbyverksamhet utomhus får max tio personer samlas. Det här gäller också för barn och unga och slutdatumet är den 15 juni.

Karleby stad meddelar i ett pressmeddelande att staden följer dessa rekommendationer.

Rekommendationen är att vårfester och gymnasiernas dimissioner ordnas småskaligt och utan publik. Sedan tidigare har Karleby stad bestämt att inga studentdimissioner ordnas.

Eftersom coronaläget kan ändra snabbt är det möjligt att myndighetsgruppen kommer med en ny rekommendation ännu nästa vecka inför examenshelgen.