Coronaläget håller på att lugna ner sig inom Soite efter några intensiva veckor. På söndagen hade man för första gången på länge inga fall och på måndagen rapporterades alltså om ett fall, som redan var i karantän. Utvecklingen går åt rätt håll.

Infektionsöverläkare Marko Rahkonen säger att läget ser bra ut just nu.

– Riktningen är absolut den rätta, men än kan vi ändå int andas ut.

"Vi får ju hur som helst leva med Regionförvaltningsverkets rekommendationer fram till den 15 juni, men sen kan det hända att det kommer lättnader om allt fortsätter lugnt."

Marko Rahkonen

infektionsöverläkare på Soite

 

Det har varit många exponeringstillfällen för inte så länge sedan och det innebär att det för en del inte ännu hunnit gå 14 dagar som man ska avvakta för eventuella symtom. Med andra ord kan det ännu dyka upp enstaka sådana fall, men å andra sidan har ju de allra flesta som fått positivt testsvar redan varit i karantän den senaste tiden, säger Rahkonen.

– Vi får ju hur som helst leva med Regionförvaltningsverkets rekommendationer fram till den 15 juni, men sen kan det hända att det kommer lättnader om allt fortsätter lugnt.

 

På Mellersta Österbottens centralsjukhus vårdas för tillfället två patienter. Incidensen, det vill säga nya fall per 100 000 invånare, som ännu för en vecka sedan var uppe i 217, har nu sjunkit till 114. Fortfarande alltså ganska hög, men den sjunkande trenden är tydlig.

Under de två senaste veckorna har 88 nya fall rapporterats, samma siffra var för en vecka sedan 168. Av coronavirustesterna är nu 1,1 procent positiva. En vecka sedan var 1,7 procent positiva. Under förra veckan gjordes 2230 tester inom Soites område. Hittills under pandemin har 475 coronafall uppdagats inom Soite. Soite befinner sig fortsättningsvis i samhällsspridningsfasen.

Soite påminner att trots att läget nu ser betydligt bättre ut än för en tid sedan gäller det fortfarande att vara försiktig och följa rådande restriktioner. Från och med den 1 juni ändrar öppettiderna för coronarådgivningen inom Soite dit telefonnumret är 068287499. Hittills har den hållit öppet till klockan 17 men ändrar nu till 8–16.

Även den med lindriga symtom bör söka sig till coronatest. Det kan man göra via Omaolo-tjänsten eller ringa 06 828 7499 eller barnjouren 06 826 4444.

Artikeln uppdaterad kl 16:10 med kommentarer av Marko Rahkonen.