Det är andra gången Soite rapporterar en dag med noll fall sedan den 6 maj, då den omfattande smittkedjan som fick sin start på första maj blev känd. Som mest har Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt noterat hela 23 fall (den 17 maj). Men läget har nu lugnat ner sig och också i söndags rapporterade Soite noll fall. 

Incidensen, alltså förekomsten av smitta per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, har gått ner under 100 och ligger nu på 99,8.

Däremot har antalet patienter som vårdas på centralsjukhuset i Karleby på grund av covid-19 nu ökat från två till tre.

Soite har nu räknat in också de personer som vaccinerats inom arbetshälsovården, och det höjer vaccinationsgraden bland de i arbetsför ålder. Med arbetshälsovårdens siffror inräknade har nästan 60 procent av de som har rätt till vaccin nu fått sin första spruta i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.
 
Till exempel bland 50-55-åringar är vaccintäckningen nu 79 procent, bland 55-59-åringarna 87 procent och 60-64-åringarna 89.

Sammanlagt har 59,2 procent inom Soite fått sin första dos och 15 procent den andra. 

I helgen hade Soite tekniskt strul med sin elektroniska vaccinbokning och vissa kunde inte identifiera sig. Nu fungerar systemet som det ska igen.