Den regionala covid-19-myndighetsgruppen beslöt på onsdagen att distriktets coronaläge nu är så pass bra att man kan gå ner till epidemins basnivå. Man håller ändå kvar rätt tuffa begränsningar för de privata samlingarna, som en säkerhetsåtgärd. Till exempel kvarstår rekommendationen att högst 10 personer ska samlas privat inomhus i Karleby, Kronoby och de övriga kommunerna inom Soites område. Utomhus lättar begränsningen något, så att max 50 får samlas i stället för tidigare 20.

Också när det gäller hobbyer för vuxna utomhus höjs nu gränsen från 20 till 50 deltagare och blir samma som för barn och unga. Inomhus gäller fortfarande max 10 för vuxna och 20 för barn och unga. Rekommendationen att hålla träningspaus inom alla kontaktsporter upphävs.

De nya rekommendationerna är i kraft till den 23 juni. Samma dag, alltså på onsdag nästa vecka, möts myndighetsgruppen igen och då överväger man att lätta ännu mer på rekommendationerna.

För offentliga samlingar gäller Regionförvaltningsverkets beslut att obegränsade mängder får samlas, bara arrangörerna ser till att tryggheten kan säkras. Det här beslutet är i kraft till den 22 juni.

Nyckelsiffrorna för Soite just nu är att incidenstalet ligger på 7,7 och att 6 smittade konstaterats de senaste två veckorna. Ingen har testat positivt sedan förra veckans tisdag, den 8 juni.