Några av fallen har konstaterats hos personer som redan var satta i karantän, men det finns också fall där smittspårningen fortfarande pågår. 

Listan med platser där man kan ha exponerats i Karlebyregionen har fått ett tillägg: Kungs kitchen i Karleby, tisdagen den 17 augusti klockan 15–15.30.

Under de senaste 14 dagarna har 63 nya smittfall uppdagats på Soites område. Ingen som smittats med coronaviruset behöver sjukhusvård för tillfället.

Boka tid till coronatest inom Soite

  • Du kan boka tid till test via Omaolo-tjänsten på nätet.
  • Tidsbokning kan också göras via Soites coronarådgivningstelefon 06 828 7499 eller barnjouren 06 826 4444.