Det har aldrig tidigare under pandemin hänt att så många som fem personer varit intagna på Mellersta Österbottens centralsjukhus på grund av covid-19.

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen hade möte på onsdagen och konstaterade att sjukvårdsdistriktet nu närmare sig spridningsfasen. Det här främst på grund av det ökade behovet av sjukhusvård.

 

Fortfarande är det främst ovaccinerade eller nyligen vaccinerade som smittas. Medelåldern bland de smittade är i nuläget 25,5 år. Främst är det unga vuxna som drabbas. 40 procent av de smittade är i åldern 10-19 år, 24 procent i åldern 20-29 och 17 procent är 30-39-åringar. De flesta smittas inom familjen, men också på arbetsplatserna och vid privata träffar sprids viruset.

Soite fortsätter i accelerationsfasen och alla rekommendationer kvarstår. Den regionala myndighetsgruppen vill speciellt påpeka att den starka rekommendationen om användning av munskydd fortfarande är i kraft i sjukvårdsdistriktet. Den här gäller alla över 12 år på offentliga platser, i skolorna och på övriga platser där det är svårt att hålla säkerhetsavstånd.

Myndighetsgruppen önskar att ingen besöker äldre eller deltar i familjesammankomster direkt efter en utlandsresa eller om man känner ens minsta förkylningssymptom.

Soites coronanyckeltal

  • De senaste 14 dygnen har det konstaterats 64 coronafall och incidensen, alltså förekomsten per 100 000 invånare, de 14 senaste dygnen är 83.
  • Förra veckan togs 1114 coronatester och 3,7 procent av dem var positiva.
  • Smittkedjorna kan spåras till 80 procent.