Under förra veckan bekräftades 75 nya coronafall inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, jämfört med 57 fall veckan innan. Incidenstalet är nu 171.

 

Det är fortfarande främst unga personer utan fullt vaccinskydd som smittas. Soites siffror visar att de flesta smittade är personer under 20 år.

De flesta har smittats inom familjen och på olika träffar med bekanta och släktingar. Ungefär hälften av de smittade har redan varit i karantän.

De som insjuknar så allvarligt att de kräver sjukhusvård är dock i de allra flesta fall äldre som på grund av ålder eller någon grundsjukdom inte har lika bra immunförsvar. För tillfället vårdas sju personer för coronasmitta vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 
Smittkedjorna kan spåras i 85 procent av fallen. Man fokuserar nu på de som inte har fullt vaccinskydd och som utsatts för långa exponeringar. Karantän beordras i de flesta fall endast till personer i samma hushåll som en smittad.

Det här är första gången som Soite också rapporterar hur många som dött i corona. Sedan pandemins början har 4 personer i distriktet dött på grund av smittan.


Men också siffrorna över vaccinerade stiger. För tillfället får alla personer över 12 år ta två doser, den tredje dosen erbjuds i nuläget till personer över 12 som har bristande immunförsvar eller hör till den personal som fick sina vaccindoser bland de första.

Av alla distriktets invånare över 12 år har nu 86,4 procent fått första dosen och 79,6 procent även andra dosen. Det innebär 73,8 procent respektive 65,7 procent av den totala befolkningen.

Tack vare coronavaccinering i skolorna ökade vaccinationsgraden bland 12-15-åringar till 70,4 procent för första dosen.

Soites webbplats finns såväl de rådande rekommendationerna och de uppdaterade vaccinationssiffrorna som en lista över kommande vaccinationstillfällen.