Den regionala covid-19-myndighetsgruppen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt beslutade i onsdags att Soites fortsätter i samhällsspridningsfasen eftersom antalet nya fall är högt. På onsdagen steg incidenstalet till 185.

Nu vårdas sju personer för coronasmitta på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Förra veckan togs ungefär 1 500 coronatest. Av dem var 4,9 procent positiva. De som smittas är främst ovaccinerade eller personer som nyligen fått första dosen, de flesta är under 20 år och har smittats hemma eller av vänner.


De regionala rekommendationerna fortsätter. De finns i sin helhet på Soites webbplats.

Soite påminner om att man bör hålla avstånd och följa rekommendationerna även i sällskap, trots att det inte finns några regler för hur många som får träffas för tillfället. Helst ser myndighetsgruppen att man undviker sammankomster.

De som känner av också milda coronasymtom uppmanas stanna hemma.

 

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt består av representanter från Soite, Regionförvaltningsverket (RFV), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).