Förra veckan bekräftades 130 nya fall av covid-19 inom Soites område. Veckan innan var de nya fallen 112. Det innebär att incidenstalet stigit ytterligare från 269 till 313.

 

Medelåldern bland de nu smittade är 27 år. Smittspårningen som har rusning på grund av de många coronafallen lyckas för tillfället spåra smittan i 82 procent av fallen. Listan över exponerade platser har uppdaterats.

Förra veckan togs ungefär 2 000 coronatest, lika många som veckan innan. Andelen positiva test har stigit till 6,4 procent.

Tre personer vårdas för tillfället för covid-19 på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Förra veckan var coronapatienterna sex stycken, men ingen har avlidit av covid-19 under den senaste veckan.

Soite har också uppdaterat statistiken över coronavaccinationerna. Nu har 81,3 procent av de över 12-åriga invånarna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt fått två doser. Av hela befolkningen i regionen har 75 procent fått första vaccindosen och 69,5 procent har fått båda doserna.