Nio coronapatienter vårdas på Mellersta Österbottens sjukhus. Coronarvirusinfektioner har rapporterats på psykiatriska avdelning 15, vilket påverkar tillgången på psykiatrisk vård i området. 

Spårningen av coronainfektioner är fortfarande mycket överbelastad på grund av den svåra situationen, vilket gör att utsatta och sjuka personer inte kan kontaktas på normalt sätt. Personer som är i karantän  får endast samtal i början och slutet av karantän. Dagliga samtal är inriktade på de som har de allvarligaste symtomen. 

Om du har drabbats av coronaviruset och ditt mående förvärras ska du kontakta Soites coronatelefon. Mer detaljerade instruktioner finns på Soites coronavirushemsida.